Vse kar je potrebno vedeti pri gradnji ali montaži dimnika

Pred samo montažo dimnika je potrebno najprej pravilno dimenzionirati dimnik. To pomeni, da je potrebno najprej izbrati ustrezno kurilno napravo in katero gorivo bomo uporabljali, potem pa šele pravilno dimenzioniran dimnik, ki je predpogoj za varnost in brezhibno delovanje oz. za najbolj optimalen izkoristek kurilne naprave.

Izbira preseka dimnika in višine dimnika zagotavljata potreben vlek za odvod dimnih plinov na izhodu dimnika in s tem zmanjšujejo možnost kondenzacije na minimum. Sama kondenzacija ni zaželena ali ne sme biti prevelika, čeprav so naši dimniki iz nerjaveče pločevine odporni na vpliv kondenzata. V večini primerov uporabe sodobnih kurilnih naprav (olje in plin), z nizko izhodno temperaturo dimnih plinov se v dimniku pojavi kondenzat, ki se steka v kondenčno posodo na dnu dimnika in se preko odtočne cevke odstrani skladno s predpisi o varovanju okolja.

Samo dimenzioniranje dimnika izvede ponavadi pooblaščena projektantska organizacija, ki je registrirana za dejavnost projektiranja po veljavnih standardih za projektiranje dimovodnih naprav.
Montaža dimnika se izvaja tudi po projektni dokumentaciji za objekte.

Po izvedeni montaži je potrebno pridobiti mnenje o ustreznosti dimnika. To nam poda pristojno dimnikarsko podjetje po predhodnem ogledu dimnika. Zato naše podjetje na koncu, ko izda račun za opravljeno delo, stranki tudi izda dokumentacijo o skladnosti materiala in ustrezen certifikat za ateste proizvajalca elementov dimnika,

Potrebna opravila pred montažo:
 • Izvesti dimenzioniranje dimnika glede na kurilno napravo.
 • Po potrebi izdelati statični izračun dimnika.
 • Določiti višino obstoječega dimnika in njegov položaj na strehi glede na sleme.
 • Določiti lokacijo dimnika, način postavitve in pritrjevanja, če je potrebno.
 • Določiti lokacijo dimniških vratc in priključek dimnika na ustrezno višino za kurilno napravo.
 • Ugotoviti druge posebnosti, ki lahko vplivajo na položaj dimnika.
 • Ter določiti potrebne elemente dimnika za sestavo in izdelati načrt montaže,
Na začetku montaže dimnika se na spodnji del dimnika postavi kondenčna posoda in dimniške vratce, na temelj ali zidno konzolo. Nato pa sledijo drugi elementi dimnika do priključka, ki mora biti na ustrezni višini za ustrezno vrsto kurilne naprave. Da je potem čim lažje priklopiti kurilno napravo na dimnik. Nato pa sledijo še ostali elementi do zaključnega elementa, ki vsebuje deletacijo notranje dimne tuljave. Na zaključek se pritrdi dimniška kapa. To je lahko omega ali navadna Inox kapa. Dimnik na podstrešju pritrdimo tudi z držalom dimnika, ki še dodatno dimniku nudi statično oporo pri prehodu čez strešno konstrukcijo. Montaža držala je možna na, pod ali med špirovce.

Na eno dimniško vertikalo je možno priključiti več kurilnih naprav, ampak morajo ustrezati premeru in lastnosti dimnika.

Druga stvar pri sami gradnji ali montaži dimnika je pomembna za kakšno vrsto gradnje gre. Ali je to klasična gradnja, montažna gradnja, nizko-energetska ali pa pasivna gradnja. Na podlagi gradnje se prej izbere kurilna naprava nato pa še primeren dimnik, ki ustreza vse standardom in lastnostim, ki jih zahteva sama vrsta gradnje.

Pri leseni gradnji moramo dimnik odmakniti vsaj za minimalno 10 centimetrov od lesa, tako veleva zakon požarne varnosti, saj bi v primeru, če se dimnik dotika ali je premalo odmaknjen lahko prišlo do vžiga, zaradi visokih temperatur, ki jih ustvarijo dimniške saje. Ker pa je varnost ljudi na prvem mestu se strogo držimo teh pravil. Priporočamo tudi, da na stene okoli dimnika dodatno zmontiramo negorljive plošče.

Kaj je pri montaži treba paziti:
 • Da je vmesna izolacija neprekinjena po celotni dolžini, zlasti med stiki zunanjega oboda dimnika.
 • Da so notranje tuljave nameščene tako, da omogočajo tečenje kondenzata v kondenčno posodo in onemogočajo zatekanje v samo izolacijo. ( zgornja tuljava prekrije spodnjo tuljavo )
 • Notranje tuljave morajo biti dobro namazane z lepilom in fuge na plaščih prekrite.
 • Ustrezno morajo biti obdelani tudi priljučki in vratce ter zaključek dimnika.
 • Prav tako se upošteva, da je dimnik popolnoma raven. ( v vagi )
 • Po zaključku dimnika je potrebno nesnago, ki se nabere pri gradnji očistiti iz dimnika in pregledati, da se v samem dimniku ne nahajajo kakšni moteči predmeti.

Pasivne in Nizko-energetske Gradnje


V tem članku želimo izpostaviti najbolj nizko-energetsko in pasivno gradnjo, pri katerih mora dimnik posebno ustrezati strogim zahtevam, ki so predpisane za takšno gradnjo. Naš dimnik, ki tem vsem zahtevam ustreza je Schiedel Absolut, ki mora poleg požarne varnosti biti tudi odporen proti delovanju škodljivih spojin in ne sme imeti toplotnih mostov. Priporočajo ga tudi največja podjetja na področju montažnih hiš. Naše podjetje torej dimnik montira priznanim izdelovalcem montažnih hiš, kot so Lumar, Jelovica, Marles in ostali,

Tudi same kurilne naprave morajo ustrezati oziroma biti razvite posebej za takšne gradnje. Pri nas imamo v ponudbi visoko kvaliteten kamin Schiedel KingFire Parat, ki je povezan z dimnikom Absolut. Ko se Kamin postavi, se prične gradnja dimnika neposredno iz kamina, kar pomeni, da pri tem sistemu gre za kamin in dimnik obenem.

Podjetje Schiedel zagotavlja dolgo življenjsko dobo dimnikov in ima kar 30 letno garancijo na material in pravilno montažo, ki jo izvedemo mi. Prav tako vsebuje vse potrebne izjave o skladnosti materialov in certifikate, ki jih naše stranke predložijo vpogled dimnikarskim službam, da pridobijo soglasje.

Če vas zanima več o sami gradnji dimnika,dodatne informacije ali pa želite ponudbo nam pišite na:
tiniseli@gmail,com, lahko pa nas tudi pokličete na 031 634 609 ali pa obiščete našo spletno stran.

V prihodnjem članku bomo pisali o vrstah dimnika in njihovi sestavi.

Ekipa Gradnja-Dimnika.si

Komentarji

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Najpogostejše napake pri uporabi, montaži in projektiranju dimnika

Kateri dimnik je najbolj primeren za mojo gradnjo?

OBVEZEN DOVOD SVEŽEGA ZRAKA ZA KAMINSKO PEČ ALI KAMIN