Potrebna višina dimnika nad streho

Pri določitvi višine dimnika nad streho je najbolj pomemben naklon same strehe. Zato se po pravilih streha deli na tri dele oziroma na tri naklonske kote streh:
  1. Naklon strehe večji od 20 stopinj
  2. Naklon strehe manjši od 20 stopinj
  3. Ravna streha

Naklon strehe > 20 stopinj

Pri prvem delu strehe z naklonom večjem od 20 stopinj velja, da mora biti pri montaži dimnika skozi sleme minimalna višina dimnika vsaj 40 centimetrov nad slemenom. Če pa je dimnik postavljen več kot 1,5 metra od slemena, mora biti razdalja med vrhom dimnika pravokotno na površino strehe oddaljena najmanj 2.3 metre. Pri tem mora biti dimnik nad strešino visok vsaj 1 meter.

Za boljše predstavljanje si oglejte spodnjo sliko.
Prikaz višine dimnika pri naklonu strehe večje od 20 stopinj.

Naklon strehe < 20 stopinj

Za naklon strehe, ki je manjši od 20 stopinj velja enako, da je v slemenu višina dimnika najmanj 40 centimetrov. V primeru da pa je dimnik oddaljen bolj od slemena pa mora biti višina iz strehe pravokotno do vrha dimnika vsaj en meter. Pri naklonu strehe, ki je manjši od 20 stopinj se ne upošteva horizontalna razdalja, tako kot v zgornjem primeru, saj je dimnik avtomatsko nad slemenom.
Prikaz višine dimnika pri naklonu strehe manjše od 20 stopinj.

Ravna Streha

Pri ravni strehi je enak pogoj, kot pri strehi z manjšim naklonom od 20 stopinj. Višina dimnika mora biti en meter, le da so določeni pogoji, ki vplivajo na to. V primeru da imamo na strehi kakšno prepreko oziroma oviro, kot so recimo atike, mora biti dimnik vedno 1 meter višje oz. nad oviro.
V primeru da je zraven objekta, kjer je dimnik še kakšen objekt oz. hiša, ki je malenkost v višja, mora biti dimnik še 1 meter višji od tovrstnega objekta, seveda pa to vedno v praksi ni mogoče.

Prikaz višine dimnika pri ravnih strehah.Komentarji

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Najpogostejše napake pri uporabi, montaži in projektiranju dimnika

Kateri dimnik je najbolj primeren za mojo gradnjo?

OBVEZEN DOVOD SVEŽEGA ZRAKA ZA KAMINSKO PEČ ALI KAMIN